Nederlands

 • 100% van de pakketwaarde wordt terugbetaald in geval van annulering binnen (72) uur vanaf het moment van boeking of de datum (20 Ramadan 1445 AH) die overeenkomt met (30 maart 2024 AD), afhankelijk van welke datum eerder valt.
 • 95% van de waarde van de pakketdiensten wordt terugbetaald in geval van annulering na (72) uur en vóór de datum (20 Ramadan 1445 AH) die overeenkomt met (30 maart 2024 AD). Een uitzondering op deze regel zijn de verwerkingskosten voor de visumaanvraag, die na de periode van 72 uur niet worden gerestitueerd.
 • Er vindt geen restitutie plaats in geval van annulering na de datum (20 Ramadan 1445 AH) die overeenkomt met (30 maart 2024 AD). De bovenstaande regels zijn van toepassing op vluchtreserveringen die worden georganiseerd door de dienstverlener, en zijn niet van toepassing op aangepaste vluchtreserveringen die zijn aangewezen door het luchtvaartsysteem waarvoor specifieke annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn op elke reservering.
 • Er worden verwerkingskosten van 1,5% afgetrokken wanneer de bedragen uit de portemonnee worden opgenomen.
 • Wisselkoersen kunnen resulteren in verschillen in de bedragen die worden gestort en opgenomen uit digitale portemonnees.

Türkçe

 • Rezervasyon anından veya (MS 30 Mart 2024) tarihine karşılık gelen tarihten (20 Ramazan 1445 H.) (hangisi daha önceyse) itibaren (72) saat içinde iptal edilmesi durumunda paket değerinin %100’ü iade edilecektir.
 • (72) saatten sonra ve (30 Mart 2024) tarihine karşılık gelen (20 Ramazan 1445 H.) tarihinden önce yapılan iptallerde paket hizmet bedelinin %95’i iade edilecektir. Bu kuralın bir istisnası, 72 saatlik sürenin sonunda iade edilmeyen vize başvuru işlem ücretidir.
 • (30 Mart 2024 MS) tarihine karşılık gelen tarihten (20 Ramazan 1445 H.) sonra yapılan iptallerde geri ödeme yapılmayacaktır. Yukarıdaki kurallar, hizmet sağlayıcı tarafından düzenlenen uçuş rezervasyonları için geçerli olup, havayolu sistemi tarafından belirlenen ve her rezervasyon için özel iptal politikalarının geçerli olduğu özel uçuş rezervasyonları için geçerli değildir.
 • Tutarlar cüzdandan çekildiğinde %1,5 işlem ücreti kesilecektir.
 • Döviz kurları, dijital cüzdanlara yatırılan ve çekilen tutarlarda farklılıklara neden olabilir.

English

 • 100% of the package value will be refunded in case of cancellation within (72) hours from the time of booking or the date (20 Ramadan 1445 AH) corresponding to (30 March 2024 AD), whichever is earlier.
 • 95% of the value of the package services will be refunded in case of cancellation after (72) hours, and before the date (20 Ramadan 1445 AH) corresponding to (30 March 2024 AD). An exception to this rule is the visa application processing fee, which is non-refundable after the 72-hour period.
 • No refunds will be made in case of cancellation after the date (20 Ramadan 1445 AH) corresponding to (30 March 2024 AD). The above rules apply to flight reservations organized by the service provider, and do not apply to custom flight reservations designated by the airline system for which specific cancellation policies apply to each reservation.
 • 1.5% processing fees will be deducted when the amounts are withdrawn from the wallet.
 • Currency exchange rates may result in differences in the amounts deposited and withdrawn from digital wallets.